TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

SEO JI-MIN

Hàng ngày học về công nghệ ô
tô vốn là niềm tự hào của Nhật Bản

한국

SEO JI-MIN

Cơ sở quốc tế Hachioji

Faculty of Engineering

Department of Mechanical System Engineering

3rd-year student

NGUYEN JAE LIN

Tôi muốn trở thành cầu nối
giữa Nhật Bản và Việt Nam

Vietnam

NGUYEN DIEU LINH

Cơ sở Bunkyo

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế,

Khoa thương mại,

năm thứ 2

KU BENSON

Cuộc sống sinh viên đã thay
đổi khi có những người bạn Nhật

TAIWAN

KU BENSON

Cơ sở Bunkyo

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế,

Khoa thương mại,

năm thứ 2

RIU SHIYANG

Luôn đầy trí tò mò

CHINA

LIU SHUYAN

Cơ sở Bunkyo

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế,

Khoa thương mại,

năm thứ 2

JOSEP ADICIA SALIM

Cuộc sống hàng ngày thoải mái và phong phú
tỏa rộng từ cuộc sống ký túc xá

INDONESIA

YOSEPH ADITYA SALIM

The Hachioji International Campus

Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống cơ khí,

Khoa Kỹ thuật,

năm thứ 3

RICHARD DELIK PERKINS

Bị quyến rũ bởi nét đẹp
của Nhật Bản cổ xưa

USA

RICHARD DEREK PERKINS

Cơ sở quốc tế Hachioji

Chuyên ngành Quốc tế,

Khoa quốc tế,

năm thứ 4