TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Đoạn phim giới thiệu trường đại học

Đoạn phim giới thiệu trường đại học

Vượt biên giới, vượt qua nhiều thế kỷ-Lịch sử của Đại học Takushoku-

Ý chí mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ thử thách nào-Đại học Takushoku ngày nay-

Bấm vào đây để xem trang tiếng NhậtLiên kết