TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Thông điệp của Hiệu trưởng

Thông điệp của Hiệu trưởng

Thông điệp của Hiệu trưởng

Suzuki Shoichi Hiệu trưởng Trường đại học Takushoku

Đại học Takushoku là trường đại học quốc tế có truyền thống và lịch sử lâu đời, được thành lập vào năm 1900, với triết lý sáng lập là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu thực thụ, có khả năng đóng góp cho châu Á và thế giới.

Hiện tại, dựa vào triết lý sáng lập này, trường hướng đến mục tiêu giáo dục là “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu – những người có thể hoạt động tích cực trong cộng đồng quốc tế (nguồn nhân lực Takushoku)”, thông qua cách giáo dục đa chiều và toàn diện, không chỉ giảng dạy tại lớp học mà còn có các hoạt động ngoại khóa, v.v…

Nguồn nhân lực Takushoku là nguồn nhân lực hội đủ các yếu tố “chuyên môn”, “tính quốc tế” và “phẩm chất”, và có khả năng tự lập, chủ động tạo ra tương lai. Bên cạnh việc rèn giũa “chuyên môn” trong giờ học ở từng khoa, sinh viên còn có thể tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và giá trị đa dạng thông qua các trải nghiệm đa văn hóa trong các chương trình giao lưu quốc tế.

Trường có rất nhiều du học sinh người nước ngoài đang theo học, các sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc và giao lưu với nhau hằng ngày, đây cũng là môi trường thích hợp để nuôi dưỡng “tính quốc tế”.

Để bồi dưỡng khả năng hành động chủ động đồng thời hợp tác với người khác, việc tích lũy trải nghiệm như tham gia hoạt động ngoại khóa, v.v…, hành động hướng đến đạt được mục tiêu chắc chắn cũng rất hữu ích.

Trường chúng tôi có tổ chức gọi là Ritakukai để hỗ trợ hoạt động ngoại khóa với sự hợp tác của sinh viên và đội ngũ giảng viên. Có rất nhiều cơ hội để sinh viên có thể hoạt động sôi nổi, như hoạt động khoa, câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện, dự án Orange Project, v.v… Với cốt lõi là nguồn lực và bí quyết đã trau dồi trong lịch sử hơn trăm năm, đội ngũ giảng viên của trường cùng nhau hợp tác phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục, nhằm mục đích đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Takushoku.

Bấm vào đây để xem trang tiếng NhậtLiên kết