TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Giao lưu quốc tế

Giao lưu quốc tế

Trường/Cơ quan hợp tác ở nước ngoài

Trở thành trường đại học gần nhất với thế giới

Trường đại học Takushoku hiện đang giao lưu và hợp tác với 53 trường đại học, cơ quan của 21 quốc gia, khu vực. Chúng tôi tích cực tiến hành các hoạt động giao lưu quốc tế như phái cử và tiếp nhận sinh viên và giảng viên, v.v…, giúp mở rộng cơ hội du học trên khắp thế giới.

world map

Từ Trường đại học Takushoku ra thế giới – Hệ thống du học nước ngoài –

Tại Trường đại học Takushoku, toàn thể trường đại học tích cực hỗ trợ cho các kinh nghiệm và trải nghiệm tại nước ngoài. Điều này được thúc đẩy mạnh mẽ với chương trình du học nước ngoài của Trường đại học Takushoku – “TUSAP”. Thông qua chương trình này, mỗi năm, khoảng 80% người có nguyện vọng du học đã thực sự có thể học tập tại nước ngoài. Ngoài ra, trường còn có nhiều hệ thống đa dạng phù hợp với nhu cầu của người có nguyện vọng du học, chẳng hạn như hệ thống phái cử nước ngoài độc đáo được thực hiện bởi “Reitakukai” – Tổ chức quy mô toàn bộ trường, bao gồm sinh viên và đội ngũ giáo viên, và học bổng thực tập cá nhân hỗ trợ chương trình du học do sinh viên tự lập kế hoạch, v.v…

Bấm vào đây để xem trang tiếng NhậtLiên kết