TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Phương châm giáo dục

Phương châm giáo dục

Mục tiêu giáo dục và 3 phương châm cơ bản

Với mục tiêu giáo dục dựa trên tinh thần sáng lập, Trường đại học Takushoku đã xác định 3 phương châm cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo sự công nhận quốc tế, thông qua việc nỗ lực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có tính quốc tế, chuyên môn, và phẩm chất.

Mục tiêu giáo dục

 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có khả năng lĩnh hội linh hoạt, khả năng tiếp thu sâu sắc để thực hiện việc cùng chung sống, đồng thời tin cậy lẫn nhau với tất cả các dân tộc, chủng tộc trên thế giới
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có khả năng nhận thức được vấn đề và khả năng đưa ra quyết định, để nắm bắt bản chất của sự việc một cách bình tĩnh và chính xác, hành động vững vàng, tự tin trước tình hình đang thay đổi nhanh chóng ở Nhật Bản và nước ngoài
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn sẵn sàng hành động, tràn đầy tinh thần tiên phong để chủ động đương đầu với việc giải quyết các vấn đề mà xã hội loài người phải đối mặt, đồng thời có trí tuệ và thể lực cần thiết cho điều đó

Ba phương châm cơ bản về giáo dục khóa học cử nhân

1. Phương châm chứng nhận tốt nghiệp, trao tặng văn bằng (Chính sách về bằng cấp)

Dựa trên tinh thần sáng lập và mục tiêu giáo dục, Trường đại học Takushoku hướng đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có tính quốc tế, chuyên môn, và phẩm chất. Bằng cử nhân sẽ được trao cho những sinh viên lĩnh hội được 3 phẩm chất và năng lực cần có sau đây, đồng thời đáp ứng được chính sách trao bằng của các ngành.

 • Tính quốc tế

  Có thái độ linh hoạt để hiểu rõ và tôn trọng các dân tộc đa dạng trên thế giới và xã hội của chính mình, có thể hợp tác với mọi người trên thế giới và những người ở quê nhà để phát hiện các vấn đề và vượt qua thử thách.

 • Chuyên môn

  Có khả năng tiếp thu kiến thức cơ bản trong từng lĩnh vực chuyên môn, có thể phát hiện và giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các kiến thức này tại nơi làm việc thực tế.

 • Phẩm chất

  Có thể đặt mục tiêu của riêng mình và hành động tích cực để thực hiện, đồng thời có thể tiếp nhận và hiểu rõ mong muốn và suy nghĩ của người khác, diễn đạt chính xác mong muốn và suy nghĩ của bản thân, cũng như trao đổi ý kiến.

2.Phương châm tổ chức, thực hiện khóa học giáo dục (Chính sách về chương trình giảng dạy)

Trường đại học Takushoku tổ chức chương trình giảng dạy có tính tuần tự và hệ thống, để sinh viên có thể tiếp nhận kiến thức, kỹ năng, v.v… dựa trên 3 phẩm chất và năng lực (tính quốc tế, chuyên môn, và phẩm cách) được nêu trong phương châm chứng nhận tốt nghiệp và trao tặng văn bằng.

 • Nội dung chương trình giảng dạy

  Chương trình giảng dạy được tổ chức một cách có hệ thống với môn giáo dục khai phóng, môn chuyên ngành, và các môn khác, và sẽ được kết hợp phù hợp giữa bài giảng, thực hành, và tự học. Trường sẽ thực hiện giáo dục năm đầu tiên, giáo dục nghề nghiệp để giúp sinh viên thích nghi với trường đại học và tiếp thu kỹ năng học tập, xây dựng kế hoạch học tập hướng đến tương lai. Ngoài ra, trường cũng chuẩn bị chương trình giảng dạy để nâng cao kỹ năng giao tiếp.

 • Phương châm giáo dục

  Tùy thuộc vào môn học, chúng tôi sẽ tích cực áp dụng việc học chủ động như PBL, v.v… để chủ động thúc đẩy sự tham gia của sinh viên.

 • Đánh giá

  Tiêu chí đánh giá các môn học sẽ được trình bày rõ ràng trong các mục hướng dẫn của bài giảng. Ngoài ra, nhà trường cũng luôn nỗ lực cải thiện chương trình giảng dạy thông qua sự kết hợp đi đôi giữa đánh giá về giờ học bởi sinh viên, và đánh giá thành tích nghiên cứu giáo dục của giáo viên.

3.Phương châm tiếp nhận người nhập học (Chính sách về tuyển sinh)

Trường đại học Takushoku hướng đến đào tạo và phát triển “Nguồn nhân lực toàn cầu (“Nguồn nhân lực Takushoku”) – những người được trang bị các kỹ năng con người kiên cường và tầm nhìn quốc tế, sẵn sàng hợp tác với mọi người trong nước và quốc tế với mục tiêu phát hiện và chủ động giải quyết các thách thức”. Để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như vậy, chúng tôi tiếp nhận những cá nhân có cá tính mạnh mẽ, có ý thức về mục đích và động lực để học tập tại trường. Khi đăng ký học tại Đại học Takushoku, chúng tôi mong muốn sinh viên có những kỹ năng sau đây.

Bấm vào đây để xem trang tiếng NhậtLiên kết