TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Ngành Nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ

Ngành Nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ

Ngành Nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ

Chuyên ngành giáo dục tiếng Anh (chương trình Tiến sĩ giai đoạn sau)

Đào tạo và phát triển những chuyên gia có thể đáp ứng linh hoạt với các nhu cầu khác nhau và thực hành giáo dục ngôn ngữ tiên tiến. Để đạt được điều này, Chuyên ngành giáo dục tiếng Anh đặt mục tiêu nghiên cứu và phát triển từ quan điểm toàn diện như chú trọng kỹ năng tận dụng máy tính và phát triển tài liệu giảng dạy, v.v… vốn là những yêu cầu cần thiết trong xã hội hiện đại, tập trung chủ yếu vào “Giáo dục tiếng Anh”, “Ngôn ngữ học và ngôn ngữ Anh”, “Nghiên cứu giao tiếp tiếng Anh”.

Chuyên ngành giáo dục tiếng Nhật (chương trình Tiến sĩ giai đoạn trước)

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ nghiên cứu về phương pháp giáo dục tiếng Nhật, mà còn trở thành cầu nối giúp kết nối giữa Nhật Bản với các nền văn hóa, xã hội của các quốc gia trên thế giới thông qua nghiên cứu khám phá về bản chất của văn hóa Nhật Bản, so sánh văn hóa của Nhật Bản với châu u, châu Mỹ và các khu vực ở châu Á, nghiên cứu về giáo dục giao tiếp giữa các nền văn hóa, v.v…

Chuyên ngành giáo dục ngôn ngữ (Chương trình tiến sĩ giai đoạn sau)

Tích hợp hai chuyên ngành của chương trình Tiến sĩ giai đoạn trước để tạo ra một chương trình nghiên cứu khoa học và giáo dục ngôn ngữ phổ thông tiên tiến hơn, nhằm đào tạo những chuyên gia có năng lực thực hành đảm nhận vai trò hàng đầu trong các lĩnh vực ngôn ngữ và giáo dục trong xã hội phát triển tin học hóa và quốc tế hóa ngày nay. Đào tạo và phát triển các nhà thiết kế, nhà nghiên cứu có kỹ năng và năng lực đưa ra quyết định.