TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Chính sách đào tạo và tổng quan

Chính sách đào tạo và tổng quan

Khoa sau đại học Chính sách đào tạo và tổng quan

Là cơ sở nghiên cứu và đào tạo với mục tiêu theo đuổi và nắm vững những kiến thức chuyên môn chuyên sâu hơn nữa. Khoa sau đại học tiếp tục thực hiện các hoạt động giáo dục và nghiên cứu dựa trên chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa hiện thực vốn là những triết lý nền tảng sau khi hoàn thành giáo dục đại học. Ngoài ra, môi trường đa dạng mang tính toàn cầu tiếp nhận số lượng sinh viên quốc tế lớn nhất trong số các trường đại học tư nhân ở Nhật Bản cũng là một điểm mạnh của Khoa sau đại học, và có thể nói đây chính là nền tảng tạo nên Đại học Takushoku.

Bấm vào đây để xem trang tiếng NhậtLiên kết