TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Khoa Chính trị và Kinh tế

Khoa Chính trị và Kinh tế

Làm sáng tỏ các vấn đề xã hội hiện đại với tầm nhìn mang tính quốc tế.

Quốc gia, doanh nghiệp, gia đình, v.v… Xã hội của chúng ta được hình thành từ các tổ chức lớn nhỏ và các cá nhân như vậy. Để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, các tổ chức cần đưa ra những chính sách tốt hơn, đồng thời cần có kiến thức để vừa quản lý vừa giải quyết các vấn đề khác nhau. Nguồn nhân lực có kiến thức như vậy đang rất cần thiết trong mọi lĩnh vực của xã hội hiện đại. Khoa Chính trị và Kinh tế đang hướng đến mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có thể đối mặt với những thách thức khác nhau của xã hội hiện đại và giải quyết các vấn đề dựa trên quan điểm toàn cầu.

Sự hiểu biết toàn cầu đáp ứng quốc tế hóa nội bộ. Đào tạo ra những nhà lãnh đạo đi tiên phong và nâng đỡ “tương lai Nhật Bản”.

Khoa Chính trị và Kinh tế được đặc trưng bởi các chương trình học cung cấp cho sinh viên kiến thức cân bằng về “luật pháp, chính trị, và kinh tế”, đây là những kiến thức cần thiết để trở thành các nhà lãnh đạo sẽ dẫn dắt xã hội hiện đại, chẳng hạn như công chức, nhà điều hành doanh nghiệp, và nhà quản lý, v.v… 2 ngành học của Khoa có chương trình giảng dạy với độ linh hoạt cao, bao gồm các lĩnh vực có mối liên quan chặt chẽ. Ngoài việc hiểu được cơ chế của xã hội dưới góc nhìn chuyên môn, sinh viên còn được nghiên cứu về các khu vực trên thế giới và tiếp thu ngoại ngữ (12 ngôn ngữ) để đáp ứng quá trình quốc tế hóa nội bộ. Thông qua chương trình đào tạo nhà lãnh đạo này, sinh viên sẽ được trau dồi khả năng tư duy và thích ứng linh hoạt để giải quyết các vấn đề từ góc độ quốc tế.

Sinh viên cũng có thể trang bị cho bản thân những kỹ năng sau!

 • Khả năng đề xuất các chính sách mới

 • Khả năng tránh và phòng ngừa xung đột

 • Khả năng lý giải về xu hướng của thời đại

 • Bồi dưỡng bản thân trên nhiều khía cạnh theo yêu cầu của xã hội

2 cách tiếp cận để lý giải đa chiều về quy luật vận hành của xã hội

Ngành Pháp luật và Chính trị

 • Kiến thức pháp lý

 • Chính sách

 • Hành chính

 • Giải quyết vấn đề

Sinh viên sẽ được học tập về cả luật pháp và chính trị, hai yếu tố có mối liên hệ mật thiết với nhau và cấu thành xã hội, đồng thời phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề từ mỗi góc độ. Các bạn có thể chọn chủ đề mà mình cảm thấy hứng thú từ nhiều lĩnh vực đa dạng.

Ngành Kinh tế

 • Thị trường

 • Khu vực

 • Quốc tế

 • Xã hội thịnh vượng

Sinh viên sẽ được bồi dưỡng khả năng phân tích xu hướng kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, từ nhiều khía cạnh khác nhau như quốc gia, khu vực, và doanh nghiệp. Chúng tôi hướng đến việc phát triển nguồn nhân lực có thể lên ý tưởng về một xã hội thịnh vượng lấy nền kinh tế làm trung tâm.

Học tập toàn cầu để trau dồi kiến thức với tư cách là công dân quốc tế

Ngoại ngữ

Bắt buộc

Tiếng Anh/Tiếng Nhật (chỉ du học sinh người nước ngoài)

Tự chọn

Tiếng Ả Rập/Tiếng Bồ Đào Nha Brazil/Tiếng Trung/Tiếng Pháp/Tiếng Đức/Tiếng Indonesia và Malaysia/Tiếng Ấn Độ và Pakistan/Tiếng Hàn/Tiếng Nga/Tiếng Tây Ban Nha

Chương trình du học nước ngoài độc đáo của Khoa Chính trị và Kinh tế

Chúng tôi thiết lập các chương trình du học giúp sinh viên học ngôn ngữ tại các quốc gia như Anh, Australia, Trung Quốc, v.v…, đồng thời nâng cao ý thức quốc tế thông qua việc tiếp xúc với con người và văn hóa ở nước ngoài.

Chương trình đào tạo ngắn hạn

 • Trung tâm Ngoại ngữ BEET (Anh)
 • Đại học Hạ Môn (Trung Quốc)
 • Viện Đại học New South Wales (Australia)
 • Chứng nhận tín chỉ để tốt nghiệp (2 ~ 4 tín chỉ)
 • Cải thiện khả năng học tập ngôn ngữ thông qua chương trình học tập trung ngắn hạn (2 ~ 5 tuần mùa hè hoặc mùa xuân)

Khoa Chính trị và Kinh tế