TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Khoa Kỹ thuật

Khoa Kỹ thuật

iên phong trong các lĩnh vực mới – tương lai mới thông qua học tập liên ngành.

Tại Khoa Kỹ thuật, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ thuật thực tế liên quan trực tiếp đến các định hướng tương lai từ nhiều lĩnh vực với Bộ môn liên ngành cơ khí, truyền thông, hệ thống của ngành Kỹ thuật hệ thống cơ khí và ngành Kỹ thuật hệ thống điện tử, và Bộ môn liên ngành thông tin, thiết kế, phương tiện truyền thông đối với ngành Kỹ thuật thông tin và ngành Thiết kế. Đối với tất cả ngành học, sinh viên sẽ được học những kiến ​​thức cơ bản trong năm thứ 1, và từ năm thứ 2 sinh viên sẽ chọn khóa học theo sở thích và học chuyên ngành. Khoa cũng đang tích cực tiên phong trong lĩnh vực Monozukuri (sản xuất) mới kết hợp kiến ​​thức chuyên môn từ nhiều ngành nhằm mang đến cho sinh viên chương trình học tập linh hoạt.

Hướng đến Monozukuri định hướng tương lai dẫn đầu thời đại. Thúc đẩy “sự kết hợp” vượt qua khuôn khổ chuyên ngành.

Khoa Kỹ thuật gồm 4 ngành học, ngoài các môn học chuyên ngành thì mỗi ngành còn có Bộ môn liên ngành cơ khí, truyền tin, hệ thống, và Bộ môn liên ngành thông tin, thiết kế, truyền thông, nhằm khuyến khích sự kết hợp về kiến thức và kỹ năng chuyên môn giữa các ngành, vượt qua khuôn khổ chuyên ngành cũng như hỗ trợ sinh viên học tập liên ngành.

Thỏa sức theo đuổi Monozukuri với bạn bè toàn cầu tại Cơ sở Quốc tế Hachioji với đầy đủ trang thiết bị.

Cơ sở học tập được trang bị môi trường sản xuất Monozukuri thực tế giúp sinh viên có thể thực hành và thử nghiệm về phương pháp sản xuất này, đồng thời mở rộng tầm nhìn toàn cầu cùng với nhiều sinh viên quốc tế đang theo học. Bắt đầu từ năm thứ 4, sinh viên có thể tham gia các phòng thử nghiệm và áp dụng kiến thức học liên ngành vào nghiên cứu tốt nghiệp của mình.

4 ngành học và các khóa học hướng đến sản xuất Monozukuri toàn diện

Ngành Kỹ thuật hệ thống cơ khí

 • Thiết kế cơ khí

 • Hệ thống vật liệu

 • Thiết kế 3D

 • Hàng không

 • Robot

 • Môi trường và năng lượng

Sinh viên có thể học cả “kiến thức và kỹ thuật sản xuất” và “hệ thống vận hành” trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thống cơ khí hỗ trợ ngành công nghiệp Monozukuri ở Nhật Bản. Trong năm đầu tiên, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng, và từ năm thứ 2 thì sẽ chọn khóa học chuyên ngành tập trung vào thực hành.

Ngành Kỹ thuật hệ thống điện tử

 • Hệ thống mạng truyền thông

 • Hệ thống video và âm thanh

 • Hệ thống sinh học và sinh vật

 • Hệ thống kỹ thuật số

 • Robot

 • Môi trường và năng lượng

Sinh viên vận dụng tối đa cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm để học tập thực tế về Monozukuri trong các lĩnh vực tiên tiến có công nghệ phát triển nhanh chóng. Sinh viên được đào tạo theo giai đoạn, bắt đầu từ cơ bản, và có thể mở ra con đường kỹ sư khi tốt nghiệp.

Ngành Kỹ thuật thông tin

 • Kỹ thuật hệ thống

 • Phần mềm máy tính

 • Dịch vụ Internet

 • Điện toán thông minh

 • Điện toán trực quan

 • Thiết kế Web

Sinh viên học tập với mục tiêu trở thành một kỹ sư IT thông thạo về công nghệ máy tính và mạng – yếu tố không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Thông qua quá trình làm việc trong các nhóm nhỏ, sinh viên cũng sẽ được trang bị những kỹ năng giao tiếp cần thiết trong xã hội.

Ngành Thiết kế

 • Thiết kế cảm xúc

 • Thiết kế cuộc sống

 • Thiết kế sản phẩm

 • Thiết kế phương tiện truyền thông

 • Điện toán trực quan

 • Thiết kế Web

Tận dụng thế mạnh về ngành thiết kế của Khoa Kỹ thuật, sinh viên có thể học rất nhiều lĩnh vực thiết kế từ cả góc độ kỹ thuật và góc độ nghệ thuật – văn hóa. Sinh viên sẽ được học từ cơ bản sau đó mới quyết định chọn chuyên ngành nên có thể bắt đầu theo học mà không cần có kiến thức nền tảng từ trước.

Các chương trình học tập tại Khoa Kỹ thuật giúp nâng cao năng lực toàn cầu

Ngoại ngữ

Bắt buộc

Tiếng Anh

Tự chọn

Tiếng Đức

Chương trình du học của Khoa Kỹ thuật

Chương trình đào tạo ngắn hạn

 • Trường Cao đẳng Langara [Canada]

Khóa đặc biệt “Khóa học Quốc tế” cho phép sinh viên du học tại Hoa Kỳ từ học kỳ sau năm thứ 2

Đây là khóa học dành cho những sinh viên có nguyện vọng trở thành kỹ sư toàn cầu. Sinh viện lựa chọn khóa học này sẽ được đào tạo cơ bản về kỹ thuật và tập trung nâng cao năng lực tiếng Anh trong 1 năm rưỡi sau nhập học, tạo tiền đề để “Du học Hoa Kỳ (tối đa 2 năm)”.

Khoa Kỹ thuật