TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Phương châm giáo dục và Tổng quan

Phương châm giáo dục và Tổng quan

Khoa Chính sách đào tạo và tổng quan

Trường Đại học Takushoku hiện bao gồm 5 khoa, trong đó có 4 khoa khối ngành khoa học xã hội và 1 khoa khối ngành khoa học tự nhiên. Với vai trò là một trường đại học luôn chú trọng giáo dục quốc tế kể từ khi thành lập, chúng tôi cung cấp đầy đủ các chương trình học tập về xã hội quốc tế với môn học ngoại ngữ của 14 quốc gia, du học dài hạn và đào tạo ngoại ngữ, v.v…, và tiếp tục nỗ lực đào tạo, phát triển những công dân toàn cầu thực thụ thông qua các chương trình giáo dục này.

KHOA THƯƠNG MẠI

Trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng thực tế trong thương mại như kế toán, quản lý, thông tin, phân phối, kinh doanh quốc tế, v.v…, đồng thời đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có thể hoạt động tích cực trong xã hội kinh doanh ngày càng toàn cầu hóa

Khoa Chính trị và Kinh tế

Trang bị cho sinh viên kiến ​​thức nền tảng và chuyên sâu trong 3 lĩnh vực là luật, chính trị, kinh tế, đồng thời đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có thể đóng góp cho xã hội trong nhiều lĩnh vực công và tư từ quan điểm quốc tế.

Khoa Ngoại ngữ

Đào tạo những cá nhân có kiến thức chuyên môn về cấu trúc và chức năng của ngôn ngữ, không chỉ có khả năng đọc, viết, nói, nghe, mà còn có năng lực vận dụng ngôn ngữ để giao tiếp tư duy trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ, có năng lực ngôn ngữ xuất sắc và tầm nhìn quốc tế, hiểu biết vững chắc về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội của nước mình, từ đó tôn trọng những nền văn hóa của các quốc gia khác nhau và hướng đến sự hiểu biết lẫn nhau.

Khoa Quốc tế

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có sự hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc và hệ thống chính trị – kinh tế của các quốc gia, đồng thời có thể nỗ lực và góp sức mình vào việc giải quyết các vấn đề của xã hội toàn cầu hóa trong 7 lĩnh vực là hợp tác quốc tế, kinh tế quốc tế, chính trị quốc tế, văn hóa quốc tế, du lịch quốc tế, nông nghiệp nói chung và thể thao quốc tế.

Khoa Kỹ thuật

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kiến thức và năng lực kỹ thuật chú trọng “Monozukuri” từ cơ bản đến ứng dụng liên quan đến kỹ thuật, và có thể đóng góp vào sự phát triển của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế.

Bấm vào đây để xem trang tiếng NhậtLiên kết