TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

โรงเรียนและสถาบันพันธมิตรระหว่างประเทศ

สู่มหาวิทยาลัยที่ใกล้โลกมากที่สุด

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของเรามีการแลกเปลี่ยนและเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ อีก 53 แห่งใน 22 ประเทศและภูมิภาค เรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เช่น การรับและส่งนักศึกษาหรือคณาจารย์ไปประจำที่อื่น ฯลฯ ส่งนักศึกและรับนักศึกษาและคณาจารย์ ฯลฯ โอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศกระจายไปทั่วโลก

world map

จากมหาวิทยาลัยทะคุโชคุสู่โลกกว้าง –ระบบการศึกษาต่อต่างประเทศ-

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างจริงจัง สิ่งที่ส่งเสริมแนวคิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือโครงการศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ (TUSAP) นั่นเอง นักศึกษาประมาณ 80% ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศผ่านโปรแกรมนี้ทุกปี นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ระบบการส่งบุคลากรไปต่างประเทศในรูปแบบเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งดำเนินการโดย “ริตาคุไค” องค์กรระดับมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนทุนฝึกอบรมรายบุคคลเพื่อสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศที่วางแผนโดยนักศึกษาเอง เราสเนอระบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาต่อต่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่อดูหน้าภาษาญี่ปุ่นLink