TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 • 1900

  ก่อตั้งโรงเรียนสมาคมไต้หวัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกคือนายทาโร่ คัตสิระ) เริ่มการเรียนการสอนที่อาคารเรียนชั่วคราวในเมืองฟูจิมิ ประวัติของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุได้เริ่มต้นจากนักศึกษารุ่นแรก 100 คน

  ทาโร่ คัตสิระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคนแรก

  ติดตามกองทัพทหารไปยังสงครามโบชินและเข้าร่วมกองทัพบกหลังการฟื้นฟูเมจิ มีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบทหารของนายพลอาริโตโมะ ยามางาตะ หลังจากดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการไต้หวันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพบกในสามคณะรัฐมนตรี เขาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง 3 สมัยและเป็นนายกสมาคมไต้หวันคนแรก ในปี 1900 เขาได้กลายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนสมาคมไต้หวันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 1901

  สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่เมียวกะดานิ (อาคารเรียนไม้ 2 ชั้น มีห้องประชุมใหญ่ 3 ห้อง)

 • 1904

  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของสมาคมไต้หวันตามกฎหมายโรงเรียนอาชีวศึกษา

 • 1905

  รูปภาพพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 1905

  บุคคลที่อยู่ตรงกลางแถวหน้าคืออธิการบดีคนแรก นายทาโร่ คัตสึระ

 • 1907

  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาโทโยเคียวไค

 • 1907

  เปิดวิทยาเขตคยองซอง (ปัจจุบันคือกรุงโซล)

 • 1914

  พิธีเปิดหอประชุมที่ระลึกพระราชทาน พิธีเปิดรูปปั้นดยุคทาโร่ คัตสึระ

  หอประชุมที่ระลึกพระราชทานและรูปปั้นดยุคทาโร่ คัตสึระ

  สร้างเสร็จปีในปี 1914 (ปีไทโชที่ 3)อาคารที่ระลึกพระราชทานในวิทยาเขตนานาชาติฮาจิโอจิได้รับการบูรณะโดยอ้างอิงจากสิ่งนี้

 • 1915

  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาโทโยเคียวไคโชคุมิน

 • 1917

  อินาโซ นิโตเบะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคนที่ 2

  นักคิดและนักการศึกษา เขาเป็นที่รู้จักจากภาพของเขาบนธนบัตร 5000 เยนรุ่นเก่า ในฐานะรองเลขาธิการสันนิบาตชาติและประธานคณะกรรมาธิการกิจการแปซิฟิก เขาได้ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและสันติภาพของโลก คำกล่าวที่ว่า “เราจะเป็นสะพานเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก” ของเขาเป็นคำกล่าวที่โด่งดัง อีกทั้งเป็นผู้ประพันธ์หนังสือเรื่อง “บูชิโด” และอื่น ๆ อีกด้วย

 • 1918

  เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ (ตามกฎหมายโรงเรียนอาชีวศึกษา)

  โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ครั้งแรกภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยทะคุโชคุในปี 1918
  โฆษณาครั้งแรกหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ”เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 1918

 • 1919

  ชินเปอิ โกะโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยคนที่ 3

  หลังพบกับไทสุเกะ อิตางากิ เขาได้ย้ายจากแพทย์ไปยังกระทรวงมหาดไทย ด้วยทักษะทางการเมืองที่โดดเด่น เขาได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกิจการพลเรือนของผู้สำเร็จราชการไต้หวัน ผู้ว่าการรถไฟแมนจูเรียใต้ จากนั้นได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ และดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองโตเกียว ในฐานะประธานสถาบันฟื้นฟูจักรวรรดิโตเกียวเขามีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูโตเกียวทันทีหลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโตและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและสหภาพโซเวียต

 • 1919

  แต่งเพลงประจำมหาวิทยาลัย (เผยแพร่ในงานกีฬาครอบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง)

 • 1922

  ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโตโยเคียวไคตามระเบียบมหาวิทยาลัย

  ประตูหลักในยุคมหาวิทยาลัยโตโยเคียวไค ปี 1922

  ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโตโยเคียวไคตามระเบียบมหาวิทยาลัยในปี 1922 จึงกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 12 ของญี่ปุ่นภายใต้ระบบการศึกษาแบบเก่า ปรัชญาการก่อตั้งที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และประเพณียังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน

 • 1926

  เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโตโยเคียวไคเป็นมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 1932

  สร้างอาคารหลักเสร็จ (ปัจจุบันคือตึก A ในวิทยาเขตบุงเคียว)

 • 1946

  เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยโคเรียว

 • 1949

  ได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโคเรียวภายใต้ระบบการศึกษาใหม่ (คณะพาณิชยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์)

 • 1951

  ได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโคเรียว (บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์)

 • 1952

  เปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 1966

  ก่อตั้งวิทยาลัยฮอกไกโดทะคุโชคุ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร)

 • 1968

  ก่อตั้งโรงเรียนวิชาชีพทะคุโชคุสาขาการบริบาลและพัฒนาเด็กในวิทยาลัยฮอกไกโดทะคุโชคุ

 • 1969

  การแข่งขันวิ่งผลัดระดับมหาวิทยาลัย “ฮาโกเน่ เอคิเด็น” ในปี 1969

 • 1972

  ก่อตั้งหลักสูตรแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ (ปัจจุบันคือหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

 • 1977

  ก่อตั้งวิทยาเขตฮาจิโอจิ (ย้ายหลักสูตรการศึกษาทั่วไประดับมหาวิทยาลัย)ก่อตั้งคณะภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 1980

  ก่อตั้งสาขาการบริบาลและพัฒนาเด็กในวิทยาลัยฮอกไกโดทะคุโชคุ

 • 1987

  ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 1990

  เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยฮอกไกโดทะคุโชคุ เป็น มหาวิทยาลัยทะคุโชคุวิทยาลัยฮอกไกโด

 • 1991

  ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 1997

  ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาภาษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 2000

  ก่อตั้งคณะการพัฒนาระหว่างประเทศ (ปัจจุบันคือคณะการศึกษานานาชาติ) ที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 2000

  จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงเข้าร่วม

 • 2004

  ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 2009

  ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย คณะการเมืองการปกครองท้องถิ่นขึ้นที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

 • 2014

  ก่อตั้งสาขาธุรกิจการเกษตรขึ้นที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุวิทยาลัยฮอกไกโด

 • 2015

  โครงการปรับปรุงวิทยาเขตบุงเคียวเสร็จสมบูรณ์

 • 2015

  จัดระเบียบใหม่โดยให้คณะพาณิชยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์อยู่ที่วิทยาเขตบุงเคียว ส่วนวิทยาเขตนานาชาติฮาจิโอจิ (เปลี่ยนชื่อ) เป็นคณะภาษาต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะการศึกษานานาชาติ