ถึงทุก ๆ ท่านที่ประสงค์จะเรียนในประเทศญี่ปุ่นและทำงานที่ประเทศของตัวเอง ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือที่ประเทศอื่น ๆ ในอนาคต หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1972 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 50 ปี และที่ผ่านมาได้ผลิตผู้สำเร็จศึกษาไปแล้วประมาณ 5,000 คน หากท่านต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น เราขอแนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ข้อมูลโดยย่อ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นหลักสูตร การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนทั้งภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น คอร์สเรียน 1 ปี ของหลักสูตรนี้มี “คอร์สเรียนแบบเข้าศึกษาในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน)” และ “คอร์สเรียนแบบเข้าศึกษาในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน)” นอกจากนี้ยังมีการขยายเวลาเรียนเพิ่มเพื่อให้ สอดรับกับเส้นทางชีวิตในอนาคตของนักศึกษาและปัจจัยอื่น ๆ นักศึกษาของหลักสูตรจะได้เรียนในอาคารเรียนนานาชาติที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนานและได้เรียนท่ามกลางสภาพแวดล้อม ทางการเรียนที่ดีพร้อม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่มีสื่อการสอนครบครัน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วย ตนเอง

สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

อาคารเรียนของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่าง ชาติ มหาวิทยาลัยทะคุโชคุตั้งอยู่ในเขตบุนเคียว ใกล้ใจกลางนคร โตเกียว ด้วยเหตุนี้จึงสะดวกต่อการเดินทางเป็นอย่างมาก คุณ สามารถเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรจากสถานีรถไฟ โตเกียวมาที่สถานีรถไฟเมียวกะดานิซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยทะคุ โชคุโดยใช้เวลาเพียง 10 นาที เดินทางจากสถานีรถไฟชินจูกุโดยใช้ เวลา 15 นาที และจากสถานีรถไฟอิเคะบุคุโระโดยใช้เวลาเพียง 5 นาที

กิจกรรมรายปี

แนะนำกิจกรรมรายปีที่เติมเต็มชีวิต ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ฯ ให้มีความสุขสมบูรณ์มากขึ้น

ข้อความจากนักศึกษา

คำบอกเล่าจากผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดฯเกี่ยวกับเหตุผลที่เข้าศึกษา ในหลักสูตรและเสน่ห์เฉพาะตัวของหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ฯ