TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

นโยบายและโครงร่างการศึกษา

นโยบายและโครงร่างการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย นโยบายและโครงร่างการศึกษา

สถาบันการศึกษาและการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้เฉพาะทางขั้นสูง เรายังคงดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการวิจัยต่อไปตามหลักการก่อตั้งของความเป็นสากลและการปฏิบัติจริง ซึ่งเราได้ทำสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก ยังเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยของเรา และอาจกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้ส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

คลิกที่นี่เพื่อดูหน้าภาษาญี่ปุ่นLink