TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

คณะภาษาต่างประเทศ

คณะภาษาต่างประเทศ

เปิดสู่โลกและอนาคตด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น

สำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันว่า “อยากจะทำงานในเวทีระหว่างประเทศ” คุณจำเป็นต้องมีทักษะทางภาษาและความสามารถในการเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ที่คณะภาษาต่างประเทศคุณสามารถเรียนรู้ภาษาแบบมืออาชีพได้ทั้งหมด 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน และภาษาญี่ปุ่น ในชุมชนนานาชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ลองมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งผู้ที่ได้งานทำทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาและเป็นที่ต้องการในอนาคตหรือ?

อยู่รอดจากสังคมโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ ความฝันที่สามารถ “พูดได้หลายภาษา” ทั้งวิชาเอกและวิชาโท

คณะภาษาต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติส่งเสริมการศึกษาภาคปฏิบัติ นอกจากวิชาเอก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาสเปนหรือภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถเรียนภาษาเพิ่มได้อีก 1 ภาษาเป็นวิชาโท ทำให้เป็นคนที่พูดได้หลายภาษาในชุมชนนานาชาติ

เชื่อมโยงโดยตรงกับเส้นทางอาชีพ ด้วยเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในที่ทำงานอย่าง “Language Salon” กับอาจารย์เจ้าของภาษา

นอกจากการสอนแบบบรรยายแล้ว คณะภาษาต่างประเทศยังมี “Language Salon” ที่สามารถปรับปรุงการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษาได้ทุกวัน เรายังพัฒนาบุคลากรที่ไม่เพียงแต่พูดภาษาได้ แต่ยังเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษา และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศด้านธุรกิจได้อย่างราบรื่น

แนวทางปฏิบัติในการทำความเข้าใจและสื่อสารการทำงานของภาษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • คะแนน TOEIC เพิ่มขึ้น 300 คะแนน

 • เรียนต่อต่างประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา 7 เดือน

 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

 • การขายในต่างประเทศ

มุ่งสู่ทักษะภาษาอังกฤษ “ระดับมืออาชีพ” ที่สามารถนำไปใช้ในธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้ เรียนรู้ในชั้นเรียนกลุ่มเล็กกับอาจารย์เจ้าของภาษา TOEIC เป็นข้อกำหนดสำหรับการเลื่อนชั้น ในการฝึกอบรมและเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาจีน

 • ตลาดใหญ่

 • การศึกษาต่อระยะสั้น/ระยะยาว และโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร

 • หลักสูตรธุรกิจ

 • ฝึกงานต่างประเทศ

ด้วยการศึกษาภาษาจีนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เราสั่งสมความรู้มาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ที่นี่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาจีนซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากจากสังคมในฐานะตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการฝึกงานในประเทศที่ใช้ภาษาจีนโดยใช้เครือข่ายศิษย์เก่า

สาขาวิชาภาษาสเปน

 • ผู้ใช้ภาษา 400 ล้านคน

 • การฝึกอบรมภาษาออนไลน์

 • SAM (การเรียนรู้ภาษาสเปนร่วมกัน)

 • เรียนต่อต่างประเทศในสเปนและเม็กซิโก

ส่งเสริมการศึกษาระยะยาวในต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงโลกในฐานะผู้ใช้ภาษาประมาณ 400 ล้านคน มีหลักสูตรเฉพาะ “การเรียนรู้ร่วมกัน/การฝึกอบรมภาษาออนไลน์” ที่ช่วยให้เข้าใจภาษาสเปนและภูมิหลังของวัฒนธรรมในแต่ละขั้นตอน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสากล

คุณลักษณะ 1 มุ่งมั่นเป็นผู้ชำนาญในภาษาญี่ปุ่น (ผู้ถ่ายทอด)

มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารที่ราบรื่น เรียนรู้ความรู้เฉพาะทางและการแสดงออกของภาษาญี่ปุ่น พร้อมทั้งปรับปรุงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นไปในเวลาเดียวกัน

คุณลักษณะ 2 มุ่งมั่นเป็นผู้ถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างดี

เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเผยแพร่เสน่ห์ของญี่ปุ่นในฐานะบุคลากรระดับสากล เรามีอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากมายในการถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คุณลักษณะ 3 นักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติกระตุ้นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นักศึกษาจะได้รับรู้ถึงความเป็นสากลในการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านการเรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติในจำนวนเท่า ๆ กัน

คุณลักษณะ 4 ความสามารถในการรับทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน)

นักศึกษาสามารถเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาสเปนเป็นวิชารอง นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย

การเรียนรู้เชิงอนาคตที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเลือกอาชีพระดับโลก

ภาษาต่างประเทศ

วิชาบังคับ

ภาษาหลัก

วิชาเลือก

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาสเปน/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาเยอรมัน/ภาษาเกาหลี/ภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศ เฉพาะคณะภาษาต่างประเทศ

นักศึกษาคณะภาษาต่างประเทศจำนวนมากมีประสบการณ์ศึกษาในต่างประเทศที่โรงเรียนในเครือทุกปี แม้จะศึกษาในต่างประเทศหลายครั้ง แต่หน่วยกิตที่ได้รับจากปลายทางจะถือเป็นหน่วยกิตการสำเร็จการศึกษาภายในช่วงที่กำหนด ดังนั้นนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี เรามีระบบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับนักศึกษาที่ต้องไปศึกษาที่ต่างประเทศ

โปรแกรมอบรมระยะสั้น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

University of Winchester [สหราชอาณาจักร]/The University of New South Wales [ออสเตรเลีย]/Langara College [แคนาดา]

สาขาวิชาภาษาจีน

Peking University [จีน] หรือ Soochow University [ไต้หวัน]

สาขาวิชาภาษาสเปน

Universidad de Salamanca [สเปน]

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะภาษาต่างประเทศ