TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

คณะพาณิชยศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์

สร้างศักยภาพในการดำเนินการตาม “องค์ความรู้” ในระดับแนวหน้าของธุรกิจ

แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน สินค้าใหม่ในร้านสะดวกซื้อ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ…..
ทุกธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณเรียนรู้จากคณะพาณิชยศาสตร์
การที่จะเข้าใจธุรกิจเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วการลงมือปฏิบัติจริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน
“คณะพาณิชยศาสตร์” ของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้และสัมผัสสถานการณ์ตรงจากแนวหน้าของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันในใจกลางกรุงโตเกียว
สร้างศักยภาพในการดำเนินการตาม “องค์ความรู้” และพัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทอย่างแท้จริงในสังคมที่หลากหลาย

เรียนรู้เกี่ยวกับ “ปัจจุบัน” ของธุรกิจและเปิดเส้นทางสู่ “อนาคต” ผ่านการพบปะกับผู้นำทางธุรกิจหรือการสัมมนากลุ่มย่อยมากกว่า 100 กลุ่ม

คณะพาณิชยศาสตร์มีประวัติยาวนานที่สุดในมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยตรงจากแนวหน้าของธุรกิจที่อยู่ใจกลางเมือง ผ่าน “Endowed course” โดยผู้นำทางธุรกิจหลายท่าน นักศึกษาสามารถเลือกการสัมมนาจากหลากหลายประเภท เช่น การบริหารธุรกิจ การจัดจำหน่าย/การตลาด การค้าขายระหว่างประเทศ ธุรกิจการให้บริการ การสื่อสาร การบัญชี และ กฎหมาย เพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ

นักศึกษากล่าวว่า “วิทยาเขตคือภาพส่วนย่อของโลกใบนี้”
วิทยาเขตบุงเคียวที่เชื่อมโลกกับผู้คนและสังคมภายด้วยสายรถไฟยามาโนเตะ

“สายรถไฟยามาโนเตะ x คณะพาณิชยศาสตร์” นักศึกษาจะได้เรียนที่วิทยาเขตบุงเคียวซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจ แต่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน เปิดสู่ชุมชนท้องถิ่น สามารถเพลิดเพลินกับนักศึกษาต่างชาติที่มาจากนานาประเทศได้

3 แนวทางครอบคลุมธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • การบริหารธุรกิจ

 • การจัดจำหน่าย/การตลาด

 • สารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ

มุ่งเน้นไปที่บริษัทและกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในธุรกิจสมัยใหม่ ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานของการบริหารจัดการทั่วไป ตลอดจนทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นในสาขานี้

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 • การค้าระหว่างประเทศ

 • ธุรกิจด้านการบริการ

 • การสื่อสาร

เรียนรู้วิชาธุรกิจระหว่างประเทศและภาษาอังกฤษเป็นหลักโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถรับมือกับสังคมโลกาภิวัตน์ได้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติและพัฒนานักธุรกิจที่สามารถก้าวขึ้นมามีบทบาททางด้านธุรกิจระหว่างประเทศได้

สาขาวิชาบัญชี

 • การเงิน

 • การวิเคราะห์ธุรกิจ

 • การตรวจสอบบัญชี

 • กฎหมายภาษีอากร

พัฒนาคุณวุฒิและเรียนรู้ความรู้ด้านบัญชีที่จําเป็นต่อการจัดการองค์กร ช่วยให้มีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการจัดการของบริษัทและองค์กร ด้วยทักษะการวิเคราะห์และความรู้เฉพาะทางด้านการบัญชี

การเรียนรู้ระดับโลก เพื่อให้อยู่ใกล้โลกมากขึ้น

ภาษาต่างประเทศ

วิชาบังคับ

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

วิชาเลือก

ภาษาอารบิก/ภาษาบราซิล หรือ ภาษาโปรตุเกส/ภาษาจีน/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาเยอรมัน/ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย/ภาษาอินเดีย ภาษาปากีสถาน/ภาษาเกาหลี/ภาษารัสเซีย/ภาษาสเปน

โปรแกรมเรียนต่อต่างประเทศ เฉพาะคณะพาณิชยศาสตร์

ก่อนอื่น เริ่มจากลองออกไปต่างประเทศดูก่อน !

การฝึกอบรมภาษาระยะสั้น [โฮมสเตย์ประมาณ 4 สัปดาห์: ได้รับการรับรอง 4 หน่วยกิต]

 • Portland State University (สหรัฐอเมริกา)
 • Dominion English Schools (นิวซีแลนด์)

การฝึกอบรมวัฒนธรรม [ประมาณ 1 สัปดาห์: ได้รับการรับรอง 1 หน่วยกิต]

 • Kyung Hee University (เกาหลี)
 • Soochow University (ไต้หวัน)

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะพาณิชยศาสตร์