TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

การช่วยเหลือการใช้ชีวิต

การช่วยเหลือการใช้ชีวิต

ทัศนศึกษาฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติและเรียนรู้ประสบการณ์

มหาวิทยาลัยมีการจัดทัศนศึกษาแบบ 2 วัน 1 คืน สำหรับนักศึกษาปี 1 และปี 2 (ภาคเรียนที่ 1) และโปรแกรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (ภาคเรียนที่ 2) เพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติได้รับความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์โดยตรงของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น

การดูแลสุขภาพ

อย่างนี้ต้องไปห้องพยาบาล…..พยาบาลจะคอยดูแลเอง

  • เมื่อรู้สึกไม่สบายหรือต้องการปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ ฯลฯ
  • แนะนำสถานพยาบาล ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฯลฯ
  • ต้องการเข้ารับการตรวจต่าง ๆ (ส่วนสูง น้ำหนัก การวัดความดันโลหิต เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย การตรวจสายตา ฯลฯ

การตรวจสุขภาพ

กรุณาเข้าตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งจะจัดให้มีในเดือนเมษายนของทุกปี

คลิกที่นี่เพื่อดูหน้าภาษาญี่ปุ่น LinkLinkLink