Học phí và học bổng

Học phí

Học phí bao gồm phí nhập học, tiền học. Học phí được thanh toán 2 lần một năm (kỳ đầu và kỳ sau).

Thời gian Phí nhập học Tiền học Tổng cộng
Kỳ nhập học mùa xuân 125.000 yên Kỳ đầu 252.500 yên
Kỳ sau 252.500 yên
630.000 yên (1 năm)
Kỳ nhập học mùa thu

Học bổng, v.v…

Trường có chế độ học bổng nhằm hỗ trợ học tập cho sinh viên. Hãy liên hệ với chúng tôi về vấn đề tư cách ứng tuyển v.v...

Học bổng Khoa đào tạo tiếng Nhật trường Đại học Takushoku 150.000 yên Khoảng 8 người
Tuyên dương Kỳ thi năng lực Nhật ngữ,
Khoa đào tạo tiếng Nhật trường Đại học
Takushoku
Giải Xuất sắc 30.000 yên 1 suất
Giải Ưu tú 20.000 yên 2 suất
Giải Nỗ lực 10.000 yên 7 suất
Học bổng giáo dục quốc tế Takayama Bình quân tháng 60.000 yên 1 ~ 2 suất

*Có thể thay đổi.