Lộ trình học tập

Hướng nghiệp

Giáo viên phụ trách sẽ đưa ra định hướng nghề nghiệp chi tiết phù hợp với nguyện vọng của sinh viên. Đối với các bạn có nguyện vọng học lên trường đại học, trường trung cấp, giáo viên sẽ hướng dẫn học lên, cung cấp thông tin chính xác, và tận tâm hỗ trợ cho các bạn. Trường cũng có hệ thống giới thiệu nội bộ cho các sinh viên muốn vào Đại học Takushoku. Sinh viên muốn học tiếp vào các trường đại học khác có thể học tập theo một chương trình giảng dạy trang bị đầy đủ kiến thức để chuẩn bị cho Kỳ thi du học sinh Nhật Bản (EJU). Đối với những bạn có nguyện vọng theo học tại trường đào tạo sau đại học, giáo viên sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng cho các bạn từ cách viết kế hoạch nghiên cứu cho đến chuẩn bị cho kỳ thi vấn đáp.

Nơi học tiếp lên

Nhờ vào hướng dẫn lộ trình học tập, học viên sẽ học tiếp lên đại học, trường đào tạo sau đại học, lĩnh vực chuyên môn.

Nơi học tiếp lên chủ yếu gần đây (trong 5 năm)

 • Sau đại học
  Trường Đại học Takushoku, Trường Đại học Nghệ thuật Aichi, Trường Đại học Kwansei Gakuin, Trường Đào tạo sau đại học về Thông tin Kyoto, Trường Đại học Keio, Trường Đại học Kokushikan, Trường Đại học Tokyo Metropolitan, Trường Đại học Quốc tế Josai, Trường Đại học Âm nhạc Senzoku Gakuen, Trường Đại học Nghê thuật Tokyo, Trường Đại học Công nghệ Tokyo, Trường Đại học Khoa học Tokyo, Trường Đại học Tohoku, Trường Đại học Nihon, Trường Đại học Kinh tế Nhật Bản, Trường Đại học Hitotsubashi, Trường Đại học Hosei, Trường Đại học Công nghệ Muroran, Trường Đại học Mejiro, Trường Đại học Waseda, Trường Đại học Kyoto, v.v…
 • Đại học
  Trường Đại học Takushoku, Trường Đại học Điện tử truyền thông Osaka, Trường Đại học Nông nghiệp và Thú y Obihiro, Trường Đại học Gakushuin, Trường Đại học Gunma, Trường Đại học Keio, Trường Đại học Công nghệ Shibaura, Trường Đại học Quốc tế Josai, Trường Đại học Sophia, Trường Đại học Surugadai, Trường Đại học Kinh tế Takasaki, Trường Đại học Tokai, Trường Đại học Tokyo, Trường Đại học Tokyo Denki, Trường Đại học Khoa học Tokyo, Trường Đại học Toyo, Trường Đại học Nihon, Trường Đại học Musashino, Trường Đại học Nghệ thuật Musashino, Trường Đại học Meiji, Trường Đại học Mejiro, Trường Đại học Ryutsu Keizai, Trường Đại học Ryukyus, v.v…
 • Đại học ngắn hạn
  Đại học ngắn hạn Hokkaido thuộc Đại học Takushoku
 • Trường trung cấp
  Trường trung cấp các loại (du lịch, ẩm thực, v.v...)

Học tiếp lên trường Đại học Takushoku, v.v...

 • Hệ thống kỳ thi xét tuyển qua thư tiến cử vào Đại học Takushoku, Đại học ngắn hạn Hokkaido thuộc Đại học Takushoku (có tiêu chuẩn tiến cử)
 • Hệ thống kỳ thi xét tuyển chuyển tiếp vào các ngành học của trường Đại học Takushoku (căn cứ vào chứng nhận tín chỉ đã lấy được tại quốc gia của bạn)
 • Miễn giảm 1 phần học phí đối với trường hợp xét tuyển thông qua thư tiến cử đến Đại học Takushoku, Đại học ngắn hạn Hokkaido thuộc Đại học Takushoku
Tiệc chia tay tại lớp sau lễ bế giảng