Cơ sở vật chất và thiết bị

Sinh viên Khoa đào tạo tiếng Nhật có thể sử dụng tất cả các cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường Đại học.

Toàn cảnh Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Cơ sở Bunkyo
Ký túc xá nữ sinh viên quốc tế
Thư viện
Nhà ăn sinh viên
Văn phòng y tế